Gyakornok foglalkoztatásának indítása a NORTON-4 Kft.-nél

A projekt keretében 1 fő gyakornok felvételére került sor gépi forgácsoló munkakörben. A gyakornok
a vállalkozás püspökladányi telephelyén végezte a feladatokat. A gyakornok megfelelő szakmai
gyakorlatra tett szert, és megszerezte azt a kompetenciát amelyek a munkaerőpiacon való
eredményes elhelyezkedéshez szükségesek (pl. közösségi munkavégzés, alkalmazkodás, felelősség
vállalás).  A vállalkozás a 9+4,5 hónapos időszakon túl is szándékozik a gyakornokot tovább
foglalkoztatni. A gyakornok foglalkoztatásának támogatása érdekében egy fő vállalati gyakornoki
kapcsolattartó került kijelölésre, aki a gyakornokok szakmai segítői, értékelő és utógondozója, és aki
a kapcsolatot tart a Szakképzési Centrummal az előírt személyes együttműködéssel.

Kedvezményezett neve: NORTON-4 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Gyakornok foglalkoztatásának indítása a NORTON-4 Kft-nél.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04316
A szerződött támogatás összege: 3 773 500 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tényleges kezdésének dátuma: 2019.08.01.
A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2020.05.01.