Gyakornoki foglalkoztatás indítása a NORTON-4 Kft. -nél

A projekt keretében 2 fő gyakornok felvételére került sor gépi forgácsoló munkakörben. A gyakornokok a vállalkozás püspökladányi telephelyén végezték a feladatokat. A gyakornokok megfelelő szakmai gyakorlatra tettek szert, és megszerezték azokat a kompetenciákat amelyek a munkaerőpiacon való eredményes elhelyezkedéshez szükségesek (pl. közösségi munkavégzés, alkalmazkodás, felelősség vállalás). A vállalkozás a 9+4,5 hónapos időszakon túl is szándékozik a gyakornokokat tovább foglalkoztatni. A gyakornokok foglalkoztatásának támogatása érdekében egy fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó került kijelölésre, aki a gyakornokok szakmai segítői, értékelő és utógondozója, és aki a kapcsolatot tart a Szakképzési Centrummal az előírt személyes együttműködéssel.

Kedvezményezett neve: NORTON-4 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Gyakornoki foglalkoztatás indítása a NORTON-4 Kft-nél.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03084
A szerződött támogatás összege: 6 235 027 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tényleges kezdésének dátuma: 2018.06.12
A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2019.03.11