Jogi nyilatkozat

 

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot! Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi tartalom használati feltételeit.

norton4kft.hu (a továbbiakban: weboldal) használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

Az tulajdonos a weboldal adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átnézi, a weboldalt érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt az  Impresszum oldalon jelzett email címre elküldött, elektronikus levél segítségével teheti meg.

A tulajdonos fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának aktuakizálására, a nyilatkozatokat szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Felelősség korlátozása / kizárása:

A norton4kft.hu weboldal bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A weboldal látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség a tulajdonost nem terheli.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A tulajdonos fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt adatokat bármikor, értesítés nélkül kijavítsa, megváltoztassa, tökéletesítse.

A weboldal tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

  • A weboldalon található hivatkozások, linkek: A norton4kft.hu honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a tulajdonos ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a tulajdonos honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.
  • Technikai felelősség: A tulajdonos nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül a tulajdonos nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

A tulajdonos a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, erről részletesebben az Adatkezelés oldalon informálódhat.

Szerzői jog, az információk tulajdonosa:

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi, videó és szöveges tartalmat is – szerzői jogi védelem alatt állnak.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a tulajdonos engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A norton4kft.hu honlap tulajdonosa és egyéb harmadik személyek nem engedményezik, és nem ruházzák át Önre a portálon megjelenő vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

A bejegyzett név minden esetben a jogosult cég kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonos által bejegyzett domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja és nem alkalmazhatja azokat a tulajdonos jó hírnevének rontására.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk weboldalról.

Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.